Da har vi ansatt Frank Pettersen, han blir da det fjerde medlemmet i CompanyCast AS, Velkommen til oss!! Frank skal ha kontor i Oslo, og hans arbeidsoppgaver skal bl.a. være: salg av webcast mot kurs og konferanser, skaffe samarbeidspartnere på webcast-produksjon, og oppfølging av disse. Dette vil styrke vår posisjon i Oslo-regionen angående personlig oppfølging, teknisk bistand samt opplæring av vår plattform.