For at video skal kunne leveres over Internett, så er det helt nødvendig å passe på at alle har tilstrekkelig kapasitet til å motta denne videoen. Video på datamaskiner er svært gammel teknologi, men allikevel er det bare de siste 10 årene vi har opplevd at video har blitt allemannseie gjennom tjenester som YouTube, Facebook og vår egen CompanyCast Webcast.

En  rekke ulike teknologier brukes for å levere video fra våre kameraer, til din PC-skjerm eller mobiltelefonskjerm. Her har vi laget en liten gjennomgang av alle ledd som er involvert, fra vårt kamera til din mottaker.

Kamera til PC

Når vi arbeider med direktesendt video fra et videokamera, så går det en ledning fra kameraet og inn i PCen. Dette er vanligvis en HDMI-kabel, eller en SDI-kabel. HDMI-kabler er veldig vanlig og du finner disse i de fleste hjem. SDI-kabler er laget for mer profesjonell bruk, og har den fordelen at man kan ha veldig lange og tynne kabler.

De fleste PCer har ikke kamerainngang, og vi bruker derfor spesielt ekstrautstyr som gjør at PCen får videoinngang. Dette kalles en frame grabber.

PC til Internett

Når videoen først er kommet inn i PCen, så må denne klargjøres for å sendes til Internett. Siden de fleste ikke har kapasitet til å sende ut video med høyeste kvalitet på Internettlinjene sine, så bruker vi en spesiell programvare som reduserer størrelsen på videoen, samtidig som den gjør sitt beste for at dette ikke skal gi dårligere kvalitet. Teknologiselskapene i verden har utviklet mange forskjellige metoder for å redusere videostørrelsen, uten at de reduserer kvaliteten. Den mest vanlige metoden kalles h.264.

Tilsvarende, så må vi gjøre akkurat det samme med lyd. Mange har hørt om MP3-filer. AAC er en mer moderne metode, men i prinsippet er det akkurat det samme som MP3.

På Internett

Når videoen kommer strømmende inn fra en PC til våre servere, så gjør vi en rekke ting. Det viktigste er at vi tilpasser videoen slik at den kan nå veldig mange samtidige seere. I praksis foregår dette ved at vi mottar video, og tar opp denne videoen i bolker på 10 sekunder. Så når du ser på en direktesendt video fra oss, så ser du egentlig på 10 sekunder lange opptak av en sending. Når du har spilt av de første 10 sekundene, så starter automatisk neste film – med 10 nye sekunder med video.

Når veldig mange mennesker ser på video samtidig, så må vi finne en effektiv måte å sendte ut disse små videofilmene. Det finnes ikke én enkelt server i verden som er kraftig nok til å levere all denne videoen til alle de som ser på. Det vi gjør, er å laste opp videoene til forskjellige servere ute på Internett. Noen servere i Kina, noen i Frankfurt, noen andre servere i Dublin og også noen servere i Los Angeles.

Når din mobiltelefon skal hente ned denne videoen, så vil systemet fortelle deg at du skal hente videoen på den nærmeste serveren som har ledig kapasitet. Vanligvis er dette en server i Frankfurt.