STREAMING LIVE OG I OPPTAK

CompanyCast tilbyr streaming og webcast for en hver anledning til store og små bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner.

Løsningen vår er enkel å ta i bruk og du kan være klar til å streame allerede i morgen. 

OFFENTLIGE MØTER

Møter i Microsoft Teams kan også strømmes til publikum.

 

For blant annet kommunestyret, fylkesting, formannskap, styret.

NETTBASERTE KURS

Flytt undervisningen fra kurslokalene til iPad, PC eller mobil.

For blant annet kursleverandører, skoler, foredragsholdere.

PERSONALMØTE OG DIREKTØRENS TALE

Gi ansatte i som jobber turnus og eller i arbeid være med på personalmøtet.

For alle bedrifter og organisasjoner.

VIKTIG INFO OG MELDINGER

Pressemeldinger og viktig informasjon til media og offentligheten.

For offentlig sektor og større bedrifter.

Vår unike løsning

Vi tilpasser oss ditt behov

CompanyCasts streamingløsning tilbyr mange gode funksjoner som dekker de aller flestes behov. Dersom du har behov utenom det som er inkludert i vår standardløsning kan vi skreddesy løsninger for deg. Vi kan også levere tjenester som ikke er direkte knyttet til streaming for å gjøres deres konsept komplett. 

CompanyCast AS

Sjøgata 15/17, Bodø

Telefon 06432

Post@companycast.no