Bedriftsløsninger

Hvorfor bruke streaming?

Det er mange gode grunner til at bedrifter burde benytte seg av streaming. 

Her er noen av dem: 

 • Skaper åpenhet, inkludering og tilhørighet for de ansatte.
   

 • Gir deg større kontroll ved konsistent og samtidig deling av informasjon.
   

 • Redusere kostnader og ditt klimaavtrykk.
   

 • Nå ut til verden enkelt og effektivt

Hvorfor bruke Companycast?

 • Løsningen er enkel å drifte for bedriftens egne ansatte og man vil ikke ha behov for eksterne ressurser. 
   

 • Sendingen kan integreres på bedriftens nettsider, samt andre nettsider man ønsker å vise sendingen. 
   

 • Videospilleren har et responsivt design slik at den kan sees på alle typer enheter, det være seg mobil, nettbrett eller data.
   

 • Alle sendinger blir lagret og arkivert i ditt personlige arkiv. Arkivet kan være tilgjengelig med eller uten adgangskontroll på bedriftens nettsider. 
   

 • Sendinger kan inneholde grafikk som navn på taler, logoer, reklame etc. og utformes etter eget ønske.

Bruksområder for bedrifter

KVARTALSRAPPORT

CompanyCast har levert streaming av kvartalsrapporter for børsnoterte selskap i over 10 år. 

Ved å streame kvartalsrapporter får alle investorer, media og andre interessenter informasjon samtidig i sanntid.

INTERNOPPLÆRING

CompanyCasts løsning kan benyttes til opplæring i sanntid eller som opptak.
 

Ved å lage opplæringsvideoer kan ansatte enkelt lære seg ny informasjon eller oppfriske på gammel, uten at du må sette inn ekstra ressurser til dette. 

PERSONALMØTE

Vi har alle opplevd at å finne et tidspunkt for personalmøter som passer for alle kan være krevende.


Ved å ta møtene over stream kan ansatte som ikke kan være til stede i person delta. De kan delta live eller de kan se møtet i opptak senere.

STYREMØTE

I selskaper hvor det kreves åpenhet om styremøtene er streaming en bra løsning.

Man kan enkelt ta et opphold i streamingen dersom det er saker som skal unntas offentligheten.

Møter kan også streames privat dersom det er styremedlemmer som ikke kan møte.

KRISEHÅNDTERING

I krisesituasjoner er det viktig at informasjonen som kommer fra ledelsene er konsistent og korrekt.

Ved å ta dette via stream vil man kunne nå alle ansatte samtidig uansett hvor de er å unngå forvirring og feilinformasjon.

DIRIKTØRENS TALE

 Nå ut til alle ansatte, eiere, interessenter og media med streaming av direktørens eller andre lederes taler. 

CompanyCast AS

Sjøgata 15/17, Bodø

Telefon 06432

Post@companycast.no