Mulige bruksområder

OFFENTLIGE MØTER

Møter i Microsoft Teams kan også strømmes til publikum.

 

For blant annet kommunestyret, fylkesting, formannskap, styret.

NETTBASERTE KURS

Flytt undervisningen fra kurslokalene til iPad, PC eller mobil.

For blant annet kursleverandører, skoler, foredragsholdere.

PERSONALMØTE OG DIREKTØRENSTALE

Gi ansatte i som jobber turnus og eller i arbeid være med på personalmøtet.

For alle bedrifter og organisasjoner.

VIKTIG INFO OG MELDINGER

Pressemeldinger og viktig informasjon til media og offentligheten.

For offentlig sektor og større bedrifter.

CompanyCast AS

Sjøgata 15/17, Bodø

Telefon 06432

Post@companycast.no